Đăng Nhập
Bác Hồ hưởng thọ bao nhiêu tuổi?
A. 99
B. 89
C. 79
D. 69
Viên xúc sắc có mấy mặt?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Thiết bị nào dùng để đo điện trong gia đình?
A. Acquy
B. Công tơ điện
C. Cầu dao
D. Ổn áp
Sản phẩm nào nổi tiếng ở Hà Đông?
A. Đồ thủ công
B. Gốm
C. Tranh
D. Lụa
Người ta thường nói: "Xa mặt cách ..."?
A. Trở
B. Tình
C. Biệt
D. Lòng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: