logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Bác Hồ hưởng thọ bao nhiêu tuổi?

A. 99

B. 89

C. 79

D. 69

2. Viên xúc sắc có mấy mặt?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

3. Thiết bị nào dùng để đo điện trong gia đình?

A. Acquy

B. Công tơ điện

C. Cầu dao

D. Ổn áp

4. Sản phẩm nào nổi tiếng ở Hà Đông?

A. Đồ thủ công

B. Gốm

C. Tranh

D. Lụa

5. Người ta thường nói: "Xa mặt cách ..."?

A. Trở

B. Tình

C. Biệt

D. Lòng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: