Đăng Nhập
Con nhộng sau khi lột xác sẽ trở thành con gì?
A. Nhệnh
B. Bướm
C. Cánh cam
D. Chuồn chuồn
Một tá có bao nhiêu?
A. 6
B. 9
C. 12
D. 15
"Tỏi gà" là bộ phận nào của con gà?
A. Chân
B. Đùi
C. Cánh
D. Đầu
Dịch vụ nhắn tin ngắn được gọi là gì?
A. MMS
B. SMS
C. SSS
D. ASM
Theo giai thoại thì nhà bác học Archimedes tìm ra "nguyên lý sức nổi" khi đang làm gì?
A. Hái táo
B. Nấu cơm
C. Tắm
D. Bơi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: