Đăng Nhập
Phụ nữ quốc gia nào có tuổi thọ trung bình thấp nhất?
A. Zimbabwe
B. Jamaica
C. Mông Cổ
D. Zambia
Dân số nước nào có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới?
A. Trung Quốc
B. Mỹ
C. Nga
D. Nhật Bản
Người ta thường nói "Nói ngang như ..." gì?
A. Ghẹ
B. Cua
C. Ngỗng
D. Heo
Tỉnh nào có chiều ngang hẹp nhất nước ta?
A. Quảng Ngải
B. Quảng Bình
C. Quảng Trị
D. Quảng Nam
Bản đồ đất nước Việt Nam có hình chữ gì?
A. N
B. V
C. S
D. L

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: