Đăng Nhập
Người ta thường nói: "Xa mặt cách ..."?
A. Xa
B. Tình
C. Lòng
D. Biệt
Điền tiếp vào dãy số sau: 3, 17, 25, 99, 151, ...?
A. 159
B. 168
C. 170
D. 196
Tên thật của vị tướng được vua Tự Đức cải tên thành Nguyễn Tri Phương?
A. Nguyễn Thành Công
B. Nguyễn Văn Chương
C. Nguyễn Cầu Tiến
D. Nguyễn Dũng
Tên hiệu của đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi?
A. Bất Quy
B. Bình Ngô
C. Ức Trai
D. Nguyễn Du
Năm 1870, nhà khoa học nào đã điện phân thành công K2CO3?
A. Humpry Devi
B. Mendelep
C. Mary Cuiri
D. Henry Marktin

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: