logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Môt sào bằng bao nhiêu mét vuông(m²) theo cách tính của miền bắc?

A. 360 m²

B. 497 m²

C. 640 m²

D. 1000 m²

2. Nguồn gốc của vũ trụ bắt nguồn từ đâu?

A. Từ vụ nổ BigBang

B. Từ Đấng tối cao

C. Từ Tunguska

D. Từ hư vô

3. Ai là người sáng tác "Truyện Kiều"?

A. Nguyễn Du

B. Nguyễn Trãi

C. Nguyễn Bỉnh Khiêm

D. Nguyễn Huệ

4. Ai là người sáng tác bài thơ " Thu Điếu "

A. Xuân Diệu

B. Hàn Mặc Tử

C. Nguyễn Du

D. Nguyễn Khuyến

5. Ai là người sáng tác bài thơ " Thu Vịnh "

A. Nguyễn Du

B. Nguyễn Trãi

C. Nguyễn Bỉnh Khiêm

D. Nguyễn Khuyến

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: