Đăng Nhập
Đâu là từ viết đúng chính tả?
A. Suồng sả
B. Suồng sã
C. Xuồng xả
D. Xuồng sả
Nam châm có hai cực, đó là những cực nào?
A. Đông Bắc
B. Đông Nam
C. Tây Bắc
D. Nam Bắc
La bàn quay theo 2 hướng dù bạn ở bất kỳ vị trí nào đó là 2 hướng nào?
A. Đông Bắc
B. Đông Nam
C. Nam Bắc
D. Tây Nam
Báo thiếu niên tiền phong thập niên 60,70 nổi tiếng với hai nhân vật đó là "Bóng nhựa" và ai?
A. Bút Bi
B. Bút Tre
C. Bút Thép
D. Bút Chì
Lục địa nào không có quốc gia không giáp biển?
A. Châu âu
B. Nam Mỹ
C. Châu Đại Dương
D. Châu Phi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: