Đăng Nhập
"SOS" là viết tắc của tín hiệu gì?
A. Trúng vé số
B. Thăng chức
C. Tỏ tình
D. Cấp cứu
Venezuela thường được gọi với cái tên nào?
A. Đất nước của vỏ sĩ
B. Đất nước của nghệ sỉ
C. Đất nước của hoa hậu
D. Đất nước của tỉ phú
Đâu là tên một bài hát của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương?
A. Quạt trần
B. Quạt giấy
C. Quạt điện
D. Quạt mo
Quạt mo thường được làm từ cây gì?
A. Cây tre
B. Cây dừa
C. Cây cau
D. Cây bàn
Quạt mo thường được làm từ cây gì?
A. Cây tre
B. Cây dừa
C. Cây cau
D. Cây bàn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: