Đăng Nhập
Đâu là tên một loại quả?
A. Bong
B. Bòng
C. Bỏng
D. Bọng
Nhiệt độ trung bình của cơ thể người là bao nhiêu?
A. 27 độ
B. 37 độ
C. 47 độ
D. 57 độ
Làng Ngọc Hà ở Hà Nội nổi tiếng với nghề truyền thống gì?
A. Dệt chiếu
B. Đúc đồng
C. Trồng hoa
D. Tạc tượng
Theo luật ngủ hành thì "Kim sinh ..." gì?
A. Mộc
B. Thủy
C. Hỏa
D. Thổ
Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang không tham gia diễn xuất bộ phim nào sau đây?
A. Nổi gió
B. Chị tư Hậu
C. Em bé Hà Nội
D. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: