logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên một loại quả?

A. Bong

B. Bòng

C. Bỏng

D. Bọng

2. Nhiệt độ trung bình của cơ thể người là bao nhiêu?

A. 27 độ

B. 37 độ

C. 47 độ

D. 57 độ

3. Làng Ngọc Hà ở Hà Nội nổi tiếng với nghề truyền thống gì?

A. Dệt chiếu

B. Đúc đồng

C. Trồng hoa

D. Tạc tượng

4. Theo luật ngủ hành thì "Kim sinh ..." gì?

A. Mộc

B. Thủy

C. Hỏa

D. Thổ

5. Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang không tham gia diễn xuất bộ phim nào sau đây?

A. Nổi gió

B. Chị tư Hậu

C. Em bé Hà Nội

D. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: