Đăng Nhập
Ai đã nói: "Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên của văn học"?
A. M. Gorki
B. Lênin
C. Bác Hồ
D. Puskin
Nước CHDCND Trung Hoa hiện nay có bao nhiêu dân tộc?
A. 46
B. 56
C. 66
D. 76
Kinh tuyến 0 độ và vĩ tuyến 0 độ giao nhau ở châu lục nào?
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Mỹ
D. Châu Phi
Con vật gì đã giúp nhà bác học Vonta phát minh ra pin?
A. Con muỗi
B. Con ruồi
C. Con gà
D. Con chó
Tên Viết Tắt của phần mền từ điển đa ngữ của Lạc Việt?
A. TFS
B. MTD
C. FPT
D. DSL

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: