Đăng Nhập




"Táy khao" là tên gọi khác của một nhóm nhỏ thuộc dân tộc nào?
A. Nùng
B. Thái
C. Hà Nhì
D. Cao Lan
Túi vải có quai đeo, dùng đựng đồ mang đi đường gọi là gì?
A. Tay chiêu
B. Tay nải
C. Tay quả
D. Tay chuối
Phần thân của cái trống gọi là gì?
A. Tăng
B. Tang
C. Thùng
D. Bụng
Mảnh gạo vỡ nhỏ ra vì giã gọi là gì?
A. Cám
B. Tấm
C. Bột
D. Trấu
Vòng dây sắt trong mép lốp xe gọi là gì?
A. Xanh
B. Tanh
C. Manh
D. Mang

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: