logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Táy khao" là tên gọi khác của một nhóm nhỏ thuộc dân tộc nào?

A. Nùng

B. Thái

C. Hà Nhì

D. Cao Lan

2. Túi vải có quai đeo, dùng đựng đồ mang đi đường gọi là gì?

A. Tay chiêu

B. Tay nải

C. Tay quả

D. Tay chuối

3. Phần thân của cái trống gọi là gì?

A. Tăng

B. Tang

C. Thùng

D. Bụng

4. Mảnh gạo vỡ nhỏ ra vì giã gọi là gì?

A. Cám

B. Tấm

C. Bột

D. Trấu

5. Vòng dây sắt trong mép lốp xe gọi là gì?

A. Xanh

B. Tanh

C. Manh

D. Mang

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: