logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào sau đây là viết tắt của máy rút tiền tự động?

A. AMT

B. ATM

C. TIM

D. ADB

2. Bạn có biết www ra đời vào năm nào?

A. 1995

B. 1990

C. 1985

D. 1981

3. Bạn có biết nguồn gốc của nước hoa?

A. Ả Rập

B. Ai Cập

C. Mỹ

D. Anh

4. Tiểu thuyết 'Nghìn lẽ một đêm' của quốc gia nào?

A. Ả Rập

B. Hy Lạp

C. Ai Cập

D. Iraq

5. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì?

A. Prôtêin

B. Axit nuclêic

C. Prôtêin và axit nuclêic

D. Carbon hydrat

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: