Đăng Nhập
San hô là sinh vật loại nào ?
A. Thực vật
B. Động vật
C. Nấm biển
D. cả A và B
Rồng Komodo sống nhiều nhất ở đâu?
A. Malaisia
B. Indonesia
C. Ustralia
D. Rusia
"Tắt đèn" là tác phẩm của nhà văn nào ?
A. Vũ Trọng Phụng
B. Nam Cao
C. Ngô Tất Tố
D. Thạch Lam
Lực hút ở mặt Trăng nhỏ gấp bao nhiêu lần Trái đất ?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Loài cá nào không sống ở biển?
A. Cá Chim
B. Cá Thu
C. Cá Heo
D. Basa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: