logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. San hô là sinh vật loại nào ?

A. Thực vật

B. Động vật

C. Nấm biển

D. cả A và B

2. Rồng Komodo sống nhiều nhất ở đâu?

A. Malaisia

B. Indonesia

C. Ustralia

D. Rusia

3. "Tắt đèn" là tác phẩm của nhà văn nào ?

A. Vũ Trọng Phụng

B. Nam Cao

C. Ngô Tất Tố

D. Thạch Lam

4. Lực hút ở mặt Trăng nhỏ gấp bao nhiêu lần Trái đất ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

5. Loài cá nào không sống ở biển?

A. Cá Chim

B. Cá Thu

C. Cá Heo

D. Basa

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: