logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Ai làm cho bướm lìa hoa, cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng" thuộc thể loại văn học nào?

A. Ca dao

B. Thành ngữ

C. Danh ngôn

D. Tục ngữ

2. "Ai làm Nam Bắc phân kỳ, cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương" thuộc thể loại văn học nào?

A. Ca dao

B. Thành ngữ

C. Danh ngôn

D. Tục ngữ

3. "Ai nhứt thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba" thuộc thể loại văn học nào?

A. Ca dao

B. Thành ngữ

C. Danh ngôn

D. Tục ngữ

4. "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần" thuộc thể loại văn học nào?

A. Ca dao

B. Thành ngữ

C. Danh ngôn

D. Tục ngữ

5. 'Ai ơi ở chí cho bền, dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai' thuộc thể loại văn học nào?

A. Thành ngữ

B. Ca dao

C. Danh ngôn

D. Tục ngữ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: