Đăng Nhập
Theo quan niệm duy tâm "Thần cây đa ma ..." trong dấu 3 chấm là cây gì?
A. Cây bàng
B. Cây gạo
C. Cây chuối
D. Cây mít
Loài hoa nào theo truyền thuyết là con gái của thần mặt trời?
A. Hoa hồng
B. Hoa hướng dương
C. Hoa 10 giờ
D. Hoa trinh nữ
Câu nói "Ta biết đứng chứ không biết quỳ" là câu nói nổi tiếng của nữ anh hùng nào?
A. Mạc Thị Bưởi
B. Võ Thi Sáu
C. Lê Thị Hồng Gấm
D. Nguyễn Thị Út
Quốc gia nào ở châu Á có 100% dân số là thành thị?
A. Đông Timo
B. Philippines
C. Indonesia
D. Singapore
Trong các tam giác có cùng diện tích tam giác nào có chu vi nhỏ nhất?
A. Vuông
B. Cân
C. Đều
D. Tù

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: