Đăng Nhập
“Nữ hoàng nhạc Pop” là ca sĩ nào?
A. Madonna
B. Britney Spears
C. Christina Aguilera
D. Rihana
Đàn đáy là nhạc cụ thường dùng trong loại hình âm nhạc nào?
A. Cải Lương
B. Vè
C. Ca Trù
D. Hò
1.Một nữ ca sĩ (gọi là "đào" hay "ca nương") sử dụng bộ phách gõ lấy nhịp,2.Một nhạc công nam giới (gọi là "kép") chơi đàn đáy phụ họa theo tiếng hát3.Người thưởng ngoạn (gọi là "quan viên", thường là tác giả bài hát) đánh trống chầu chấm câu và biểu lộ chỗ đắc ý bằng tiếng trống
Bản giao hưởng “An hùng” là của tác giả nào?
A. BEETHOVEN
B. MOZART
C. PAUL MAURIAT
D. BOND
Công thức hóa học của đá vôi?
A. CaCO2
B. CaCO3
C. CaCO
D. CaCO4
Tên gọi khác của loại hình sân khấu tuồng?
A. Hát Vè
B. Hát Đệm
C. Hát Bộ
D. Hát Hò

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: