Đăng Nhập
Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn ái Quốc từ năm nào?
A. 1918
B. 1919
C. 1920
D. 1921
Chùa nào được Lý Nam Đế cho xây dựng sau khi lên ngôi hoàng đế năm 544?
A. Chùa Sải
B. Chùa Trấn Quốc
C. Chùa Sách
D. Chùa Bái Đính
Lớp màng vôi mỏng xuất hiện trên răng khi bạn thường xuyên quên trải răng gọi là gì?
A. Men răng
B. Sâu răng
C. Cao răng
D. Màng răng
Dòng sông băng di chuyển chậm dần xuống dưới chân núi gọi là gì?
A. Dải nhiệt đới
B. Băng hà
C. Sông Băng
D. Băng tan
Bài Hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”do ai sáng tác?
A. Huy Thục
B. Văn Cao
C. Hoàng Hà
D. Lê Hựu Hà

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122406
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: