Đăng Nhập
Quốc gia có diện tích đứng thứ 3 thế giới?
A. Nga
B. Canada
C. Trung Quốc
D. Mỹ
Theo âm lịch Việt Nam, có bao nhiêu con giáp?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Đền "Ankor Wat" hay gọi là Đế Thiên thuộc quốc gia nào?
A. Campuchia
B. Lào
C. Thái Lan
D. Myanmar
Kim tự tháp Giza ở quốc gia nào?
A. Hy Lạp
B. Ả Rập
C. Ai Cập
D. Marroc
Cột thu lôi được phát minh vào khoảng thời gian nào?
A. Thế kỉ 16
B. Thế kỉ 17
C. Thế kỉ 18
D. Thế kỉ 19
Benjamin Franklin phát minh ra cột thu Lôi vào năm 1752

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: