logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là từ tượng thanh?

A. Lả lướt

B. Long lanh

C. Líu lo

D. Lênh khênh

2. Vào mùa đông lá của cây bàng thường có màu gì?

A. Đỏ

B. Xanh Mướt

C. Tím

D. Trắng

3. Loại bánh nào sau đây thường được gói bằng lá chuối?

A. Bánh mì

B. Bánh bao

C. Bánh ga tô

D. Bánh giò

4. Loại chuối nào sau đây thường dùng để ngâm rượu?

A. Chuối lùn

B. Chuối sứ

C. Chuối cau

D. Chuối tiêu

5. Trong các giống chó sau, giống chó nào nhỏ nhất?

A. Chó phốc

B. Chó Berger

C. Ngao

D. Cho sói

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: