logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Chất hóa học nào trong kem đánh răng giúp nó luôn ở dạng ẩm?

A. Clorua

B. Calcium

C. Glixerol

D. Arginine

2. Hiện tượng ma trơi là do hợp chất của nguyên tố nào gây ra?

A. Phot pho

B. Clo

C. Oxi

D. Lưu huỳnh

3. Nội dung thi nào trong môn điền kinh có sử dụng một miếng ván và hố cát nông dài từ 5 đến 7 mét?

A. Nhảy sào

B. Nhảy xa

C. Nhảy cao

D. Nhảy cầu

4. Đến nay cảnh sát giao thông chưa được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên loại đường nào?

A. Đường bộ

B. Đường sắt

C. Đường thủy

D. Đường không

5. Chữ số nào có trục đối xứng thẳng đứng trong các số dưới đây?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: