Đăng Nhập
Từ nào sau đây miêu tả một trạng thái của đôi mắt?
A. Rón ra rón rén
B. Lênh kha lênh khênh
C. Long sòng sọc
D. Lúc la lúc lắc
"Barbie" là gì?
A. Một loại máy tính
B. Một loại thức ăn
C. Một Loại vải
D. Một loại búp bê
Trên thế giới có mấy loài chim không biết bay ??
A. 1 loài
B. 2 loài
C. 3 loài
D. 4 loài
trên thế giới có 3 loài chim không biết bay:Chim cánh cụt, đà điểu và chim Kiwi
Con gì không thuộc loài côn trùng trong những con vật sau?
A. Bướm
B. Dế
C. Rắn
D. Ruồi
Rắn thuộc loài bò sát
Tiểu thuyết "Tắt lửa lòng" là kịch bản cho vở cải lương Lan và Điệp là của tác giả nào?
A. Trần Hữu Trang
B. Nguyễn Công Hoan
C. Loan Thảo
D. Viễn Châu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: