logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Theo lịch sử Trung Quốc sau nhà Tần là nhà gì?

A. Nhà Tấn

B. Nhà Hán

C. Nhà Thục

D. Nhà Tống

là triều đại thứ hai của Trung Quốc, triều đại trước đó là nhà Tần (221-207 TCN)

2. Theo lịch sử Trung Quốc sau nhà Tần là nhà gì?

A. Nhà Tấn

B. Nhà Hán

C. Nhà Thục

D. Nhà Tống

là triều đại thứ hai của Trung Quốc, triều đại trước đó là nhà Tần (221-207 TCN)

3. Theo lịch sử Trung Quốc sau nhà Tần là nhà gì?

A. Nhà Tấn

B. Nhà Hán

C. Nhà Thục

D. Nhà Tống

là triều đại thứ hai của Trung Quốc, triều đại trước đó là nhà Tần (221-207 TCN)

4. Theo lịch sử Trung Quốc, sau khi Nhà Tống sụp đổ, nhà nào cai trị?

A. Nhà Đường

B. Nhà Minh

C. Nhà Nguyên

D. Nhà Hán

Nhà Nguyên quốc hiệu là Đại Nguyên, là một quốc gia do người Mông Cổ sáng lập tồn tại chính thức từ 1271 đến 1368, cũng thỉnh thoảng được gọi là nhà Nguyên Mông. Trong lịch sử Trung Quốc, nó nối tiếp sau nhà Tống (960-1279) và trước nhà Minh.

5. Theo lịch sử Trung Quốc, Nhà nào cai trị trước Nhà Minh?

A. Nhà Hán

B. Nhà Thanh

C. Nhà Thục

D. Nhà Tống

Nhà Nguyên quốc hiệu là Đại Nguyên, là một quốc gia do người Mông Cổ sáng lập tồn tại chính thức từ 1271 đến 1368, cũng thỉnh thoảng được gọi là nhà Nguyên Mông. Trong lịch sử Trung Quốc, nó nối tiếp sau nhà Tống (960-1279) và trước nhà Minh.
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: