logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Thành phố có mật độ dân số đông dân nhất thế giới là thành phố nào?

A. Bắc Kinh

B. New Deli

C. Washington

D. Mexico

2. Thành phố có nhiều đền thờ nhất thế giới là thành phố nào?

A. Thimpu (Butan)

B. Pushkar (Ấn Độ)

C. Rangon (Myanmar)

D. Viên Chăn (Lào)

3. Thành phố yên tỉnh nhất thế giới là thành phố nào?

A. Algie (Algeria)

B. Hà Nội (Việt Nam)

C. Paris (Pháp)

D. Ulan Bato (Mông Cổ)

4. Đơn vị nào sau đây được dùng để đo tiếng ồn, tiếng động?

A. Deciben

B. Decimet

C. Decagam

D. Không có

5. Thành phố cao nhất thế giới là thành phố nào trong các thành phố sau đây?

A. Thimpu (Butan)

B. Santiago (Chile)

C. Lapaz (Bolivia)

D. Panama (Panama)

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: