Đăng Nhập
Thành phố có mật độ dân số đông dân nhất thế giới là thành phố nào?
A. Bắc Kinh
B. New Deli
C. Washington
D. Mexico
Thành phố có nhiều đền thờ nhất thế giới là thành phố nào?
A. Thimpu (Butan)
B. Pushkar (Ấn Độ)
C. Rangon (Myanmar)
D. Viên Chăn (Lào)
Thành phố yên tỉnh nhất thế giới là thành phố nào?
A. Algie (Algeria)
B. Hà Nội (Việt Nam)
C. Paris (Pháp)
D. Ulan Bato (Mông Cổ)
Đơn vị nào sau đây được dùng để đo tiếng ồn, tiếng động?
A. Deciben
B. Decimet
C. Decagam
D. Không có
Thành phố cao nhất thế giới là thành phố nào trong các thành phố sau đây?
A. Thimpu (Butan)
B. Santiago (Chile)
C. Lapaz (Bolivia)
D. Panama (Panama)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: