Đăng Nhập
Bạn hãy cho biết ai tìm ra văcxin chữa bệnh dại?
A. Louis Pastuer
B. Morgan
C. Mendelev
D. Yersin
Quỳ tím không đổi màu khi độ pH bằng bao nhiêu?
A. 0
B. 5
C. 7
D. 14
Trong dân gian, CaC2 (Canxi Cacbua) còn có tên gọi là gì?
A. Đất đèn
B. Khí đốt
C. Khí trơ
D. Đất dầu
Trên bia mộ của ai có khắc dòng chữ: 'Người đã giữ lại mặt trời và đẩy trái đất dịch chuyển'?
A. Anhxtanh
B. Nicolas Copernic
C. Newton
D. Galile
Ở Huế có mấy lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: