logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Bạn hãy cho biết ai tìm ra văcxin chữa bệnh dại?

A. Louis Pastuer

B. Morgan

C. Mendelev

D. Yersin

2. Quỳ tím không đổi màu khi độ pH bằng bao nhiêu?

A. 0

B. 5

C. 7

D. 14

3. Trong dân gian, CaC2 (Canxi Cacbua) còn có tên gọi là gì?

A. Đất đèn

B. Khí đốt

C. Khí trơ

D. Đất dầu

4. Trên bia mộ của ai có khắc dòng chữ: 'Người đã giữ lại mặt trời và đẩy trái đất dịch chuyển'?

A. Anhxtanh

B. Nicolas Copernic

C. Newton

D. Galile

5. Ở Huế có mấy lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: