Đăng Nhập
Người ta cho rằng chòm sao Bắc Đẩu có hình gì?
A. Cái nong
B. Cái gàu sòng
C. Cái võng
D. Cái ghế đẩu
Đâu là tên một loại quả ăn được?
A. Đánh
B. Tát
C. Vả
D. Đấm
Câu nào sau đây đồng nghĩa với câu "Nước đổ lá môn"?
A. Nước chảy đá mòn
B. Nước mắt chảy xuống
C. Nước đổ đầu vịt
D. Nước đục thả câu
Theo âm lịch lễ hội Gióng Sóc Sơn được khai hội vào ngày nào hằng năm?
A. mồng 6 tháng giêng
B. mồng 10 tháng giêng
C. mồng 7 tháng ba
D. mồng 9 tháng tư
Loài hoa nào khi nở trông giống như đầu của một loại chim thiên đường?
A. Hướng dương
B. Thiên điểu
C. Tigôn
D. Hoa chuông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: