logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Người ta cho rằng chòm sao Bắc Đẩu có hình gì?

A. Cái nong

B. Cái gàu sòng

C. Cái võng

D. Cái ghế đẩu

2. Đâu là tên một loại quả ăn được?

A. Đánh

B. Tát

C. Vả

D. Đấm

3. Câu nào sau đây đồng nghĩa với câu "Nước đổ lá môn"?

A. Nước chảy đá mòn

B. Nước mắt chảy xuống

C. Nước đổ đầu vịt

D. Nước đục thả câu

4. Theo âm lịch lễ hội Gióng Sóc Sơn được khai hội vào ngày nào hằng năm?

A. mồng 6 tháng giêng

B. mồng 10 tháng giêng

C. mồng 7 tháng ba

D. mồng 9 tháng tư

5. Loài hoa nào khi nở trông giống như đầu của một loại chim thiên đường?

A. Hướng dương

B. Thiên điểu

C. Tigôn

D. Hoa chuông

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: