Đăng Nhập
Tuyến đường tàu nối liền hai miền Nam- Bắc của nước ta có tên là gì?
A. Hoa Sen
B. Cánh Diều
C. Thống Nhất
D. Hải Vân
Để làm một chú rối nước các nghệ nhân dùng loại gỗ từ cây gì để tạc những chú rối?
A. Gỗ lim
B. Gỗ sung
C. Gỗ mít
D. Gỗ sến
Thánh địa Mỹ Sơn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc nào?
A. H'Mông
B. Chăm
C. Tày
D. Nùng
Trên áo của nhân vật vua trong vở tuồng thường thêu hình con vật gì?
A. Rồng
B. Hổ
C. Phượng
D. Sư Tử
Ngày xưa người ta thường dùng lá gì để lợp nhà?
A. Lá Tre
B. Lá Tranh
C. Lá Cọ
D. Lá Dừa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: