Đăng Nhập
Trong quá trình phát triển của phôi người, lớp lông mịn trên bề mặt của phôi sẽ rụng đi vào lúc nào?
A. Sau khi sinh
B. Phôi được 2 tháng
C. Phôi được 6 tháng
D. Phôi được 8 tháng
Trong bốn loài vượn người, loài nào là bé nhất?
A. Tinh tinh
B. Đười ươi
C. Vượn
D. Gôrila
Đặc điểm nào sau đây không phải của người?
A. Tay ngắn hơn chân
B. Gót chân không kéo dài
C. Cột sống có dạng chữ S
D. Có vòm bàn chân
Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống:
A. N, P, K, Ca
B. C. H, O, N, Cu, Zn
C. C. H, O, N
D. C. H, O, N, N, P, K, Mg
Khủng long bạo chúa có biệt hiệu là?
A. Sát thủ khổng lồ
B. King
C. T-rex
D. Quái vật cổ đại

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: