Đăng Nhập
Loài hoa nào là biểu tượng của Argentina?
A. Hoa cúc
B. Hoa gạo
C. Hoa hồng
D. Hoa Đỗ quyên
Điệu Flamengo xuất xứ từ vùng nào của Tây Ban Nha?
A. Andalucia
B. Valencia
C. La Mancha
D. Galicia
Nước nào sau đây không thuộc nhóm G7?
A. Anh
B. Nhật
C. Austrailia
D. Pháp
Trên tờ 100 USD của Mĩ có in hinh vị tổng thống nào?
A. Kennedy
B. Washington
C. Lincoln
D. Franklin
Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ Indonesia nhưng ngược chiều?
A. Mông Cổ
B. Ba Lan
C. Thái Lan
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: