Đăng Nhập
Đâu là tên một làn điệu hát quan họ
A. Ngồi tựa cửa sổ
B. Ngồi tựa lan can
C. Ngồi tựa mạn thuyền
D. Ngồi tựa khung cửi
Con so là đứa con thứ mấy?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đâu là một động từ?
A. Mát
B. Đơm
C. Oi
D. Nhột
Hoa gì "... vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/Có lẻ nào anh lại quên em"
A. Hoa cúc
B. Hoa sửa
C. Hoa mơ
D. Hoa tím
Diva là từ dùng để gọi những nghệ sỉ nữ hàng đầu của lĩnh vực nào?
A. Ca nhạc
B. Hội họa
C. Điện ảnh
D. Múa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: