Đăng Nhập
Bánh Pizza có xuất xứ từ thành phố nào của Italia?
A. Napoli
B. Milan
C. Pisa
D. Rome
Theo các nước phương Tây, Chủ nhật - Tuần thứ 2 - Tháng 4 là ngày lễ gì?
A. Lễ phục sinh
B. Lễ Haloween
C. Lễ Noel
D. Lễ Valentine
Vợ của Napoleon có tên là gì, hehehe?
A. Mona Lisa
B. Maria Antoinelte
C. Jose Phine
D. Helen Sweisteger
Chi phí của Mỹ đổ vào chiến tranh Việt Nam, kể cả chi phí gián tiếp là khoảng bao nhiêu?
A. 9 tỉ USD
B. 90 tỉ USD
C. 900 tỉ USD
D. 9000 tỉ USD
nhà kinh tế Steven ước tính chỉ tiêu cuối cùng bằng đôla của cuộc chiến tranh Việt Nam sẽ lên tới 925 tỷ USD
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc thông qua hiệp ước nào?
A. Versailles
B. Warsaw
C. Geneve
D. Oslo
Hòa ước Versailles năm 1919 là hòa ước chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) giữa nước Đức và các quốc gia thuộc phe Hiệp Ước. Nội dung Hòa ước được soạn thảo bởi Georges Clemenceau, Thủ tướng nước Pháp, cùng với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh – là ba nước thắng trận.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: