Đăng Nhập
Từ nào không chỉ màu sắc?
A. Bạch
B. Tía
C. Hung
D. Hãn
Loại quả nào đặc trưng trong rằm trung thu?
A. Hồng
B. Dưa chuột
C. Ổi
D. Sầu riêng
Đâu không phải là ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc?
A. Tiếng Anh
B. Tiếng Pháp
C. Tiếng Hàn
D. Tiếng Trung
Đâu là tên một tập truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư?
A. Cánh đồng bất mãn
B. Cánh đồng bất tận
C. Cánh đồng bất duyệt
D. Cánh đồng bất tử
Vào thế kỷ XI làng gốm Bát Tràng còn được gọi là gì?
A. Tràng Tiền phường
B. Bạch Bát phường
C. Bát Thổ phường
D. Bạch Thổ phường
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, Thăng Long trở thành trung tâm chính trị của nước Đại Việt. Do nhu cầu phát triển của kinh thành, nhiều thương nhân, thợ thủ công từ các nơi tìm về Thăng Long hành nghề và lập nghiệp. Sự ra đời và phát triển của Thăng Long đã tác động mạnh đến hoạt động kinh tế của các làng xung quanh, trong đó có làng Bát Tràng. Đặc biệt vùng này lại có nhiều đất sét trắng, một nguồn nguyên liệu tốt để sản xuất đồ gốm. Một số thợ gốm Bồ Bát đã di cư ra đây cùng họ Nguyễn Ninh Tràng lập lò gốm, gọi là Bạch Thổ phường (phường Đất Trắng). Những đợt di cư tiếp theo đã biến Bát Tràng từ một làng gốm bình thường đã trở thành một trung tâm gốm nổi tiếng được triều đình chọn cung cấp đồ cống phẩm cho nhà Minh.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: