Đăng Nhập
Cái gì lớn nhất dưới đây?
A. Hồ
B. Đảo
C. Lục địa
D. Vịnh
Tổ tiên loài người là?
A. Khỉ
B. Vượn người
C. Phoọc
D. Gorila
Hoạt động gì khiến toàn bộ các chức năng trong cơ thể ngừng hoạt động?
A. Chuột rút
B. Hắt xì
C. Nín thở
D. Ngủ
Loài cá duy nhất có thể nháy mắt?
A. Cá chép
B. Cá heo
C. Cá mập
D. Cá voi
Loài chim nào có Mắt lớn hơn não?
A. Đại bàng
B. Đà Điểu
C. Chim công
D. Chim bói cá

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: