Đăng Nhập
Thức ăn chính của loài chim ruồi là gì?
A. Côn trùng
B. Mật hoa
C. Lá cây
D. Hạt
Người ta thường nói: "Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi ...."?
A. Chó
B. Tôm
C. Heo
D. Chuột
Điền vào câu tục ngữ sau: "Đầu voi đuôi ..."?
A. Lợn
B. Kiến
C. Chuột
D. Khỉ
Điền vào câu tục ngữ sau: "Gậy ông đập lưng ..."?
A. Cháu
B. Bà
C. Con
D. Ông
Thế kỷ 21 bắt đầu vào ngày nào?
A. 31/12/1999
B. 1/1/2000
C. 31/12/2000
D. 1/1/2001

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: