Đăng Nhập
Trong bài hát "đi tìm câu hát thương nhau" của nhạc sĩ Vĩnh An, loại cây nào không được nhắc đến?
A. Quế
B. Dâu
C. Mía
D. Lúa
Bài hát "đi tìm câu hát thương nhau" của nhạc sĩ Vĩnh An, tác giả đã viết về người con gái của vùng nào?
A. Quảng Nam
B. Bắc Ninh
C. Bình Định
D. Hà Tây
Một lần về thăm quê hương sông Côn (Bình Định) sau nhiều năm xa cách, nhạc sĩ Vĩnh An đã viết nên những giai điệu mộc mạc tha thiết này. Người con gái mà nhạc sĩ nhắc đến là người con gái Nghĩa Bình (Quảng Ngãi - Bình Định) trước đây.
Trong bài hát "Tàu anh qua núi" con đèo nào được nhạc sĩ Phan Lạc Hoa nhắc đến?
A. Đèo Lũng Lô
B. Đèo Ngang
C. Đèo Hải Vân
D. Đèo Cả
Bài hát "Anh ở đầu sông em cuối sông" được tác giả Phan Huỳnh Điểu viết về vùng đất nào?
A. Bắc Bộ
B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nam Bộ
D. Đông Nam Bộ
Viết về vùng sông Vàm Cỏ thuộc Tây Nam Bộ
Con sông nào đã được tác giả Đoàn Bổng nhắc đến trong bài hát "Dòng sông quê anh dòng sông quê em"?
A. Sông Hồng
B. Sông Cả
C. Sông Đáy
D. Sông Thái Bình
Dòng sông Đáy quê em, sông trăng hay sông lụa, / Nong kén vàng như lúa, tròn vạnh một góc trời. / Dòng sông Đà quê anh, đã dựng ghềnh dựng thác

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: