Đăng Nhập
Kính lúp được phát minh vào năm nào?
A. 1250
B. 1130
C. 1370
D. 1460
Đàn Piano được phát minh vào năm nào?
A. 1709
B. 1680
C. 1799
D. 1820
LG là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc bạn có biết ý nghĩa của từ này?
A. Life's Good
B. Leader Group
C. Lucky-Goldstar
D. Little Girl
LG là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, tập đoàn này được thành lập vào năm nào?
A. 1946
B. 1947
C. 1948
D. 1949
Tom và Jerry, bộ phim hoạt hình quen thuộc với bao thế hệ người xem đã được bắt đầu sản xuất từ năm?
A. 1950
B. 1970
C. 1940
D. 1930

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: