Đăng Nhập
Đâu là một động tác trong quy trình làm món trứng tráng?
A. Ném
B. Xô
C. Đẩy
D. Đập
Zinedine Zidane là cầu thủ nước nào?
A. Anh
B. Pháp
C. Nga
D. Đức
Đảo nào được mệnh danh là đảo Ngọc của nước ta?
A. Hòn Tằm
B. Cát Bà
C. Tuần Châu
D. Phú Quốc
Đình Nghênh Lương được xây dựng tại địa danh nào nước ta?
A. Kinh Thành Thăng Long
B. Cố đô Hoa Lư
C. Cố đô Huế
D. Thành Cổ Loa
"Thợ seo" là thợ làm gì?
A. Thợ xây
B. Thợ mộc
C. Thợ đóng quan tài
D. Thợ làm giấy bản

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: