Đăng Nhập
Bức tranh Portrait of Dr.Gauchet của Van Gogh được sáng tác năm nào?
A. 1860
B. 1890
C. 1921
D. 1870
Nhà du hành vũ trụ đầu tiên được phóng lên không gian?
A. Gagarin
B. Astronaut
C. Jabicop
D. Amstrong
Diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân là ai?()
A. Sa Ngộ Tĩnh
B. Lưu Đức Hoa
C. Lục Tiểu Linh Đồng
D. Lưu Hy
Ngọn núi Sapa thuộc dãy núi nào?
A. Hoành Sơn
B. Hoàng Liên Sơn
C. Trường Sơn đông
D. Trường Sơn tây
Sa Pa có đỉnh Phan Si Păng cao 3.143m trên dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy Hoàng Liên Sơn có nhiều loài gỗ quý và chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương. Trong khu rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn còn có đến 136 loài chim, 56 loài thú và 553 loài côn trùng. Có 37 loài thú được ghi trong sách đỏ Việt Nam.
Ca khúc gắn liền với bộ phim "Love Story" do Andy Williams sáng tác?
A. Who do You love
B. Love Story
C. Where do I begin
D. My honey

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: