Đăng Nhập
Biên giới tự nhiên giữa Isarel và Jordani là cái gì?.
A. Sa mạc
B. Con sông
C. Dãy núi
D. Biển
Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới nổ ra tại nước nào?
A. Anh
B. Đức
C. Pháp
D. Hà Lan
Loài động vật duy nhất nào mà con đực phụ trách việc mang thai và sinh nở?
A. Châu chấu
B. Cá ngựa
C. Muỗi
D. Ong
Karaoke là hình thức giải trí xuất phát từ quốc gia nào?
A. Hàn Quốc
B. Trung Quốc
C. Hoa Kỳ
D. Nhật Bản
Dãy núi nào già nhất ở châu Âu?
A. Pyrenees
B. Caucasus
C. Uran
D. Scandinavia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: