Đăng Nhập
Món ăn nào sau đây là 1 trong 10 món ăn Việt Nam được công nhận "Giá trị ẩm thực châu Á"
A. Cơm lam
B. Cơm niêu
C. Cơm chiên dương châu
D. Cơm tấm Sài Gòn
Vào lúc 15 giờ ngày 1/8, tại Faridabad, Ấn Độ - Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chính thức công nhận và xác lập 10 món ăn Việt Nam theo bộ tiêu chí xác lập Giá trị ẩm thực châu á, trong đó có món Cơm tấm sài gòn.
Bộ môn thể dục dụng cụ của Việt Nam có mấy xuất chính thức được tham gia Olympic London 2012?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Tục ngữ có câu "Rách như tổ ..." gì?
A. Tò vò
B. Nhện
C. Đỉa
D. Ong
Hình thức đấu vật truyền thống của Nhật Bản, trong đó các đô vật thường đóng khố và rất nặng cân gọi là gì?
A. Judo
B. Ankido
C. Sumo
D. Karatedo
Trong môn phái Vovinam, màu đai nào thể hiện cấp độ cao nhất?
A. Lam đai
B. Hồng đai
C. Huyền đai
D. Bạch đai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: