logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ca khúc 'Bế Văn Đàn' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Trần Chung

B. Văn Ký

C. Huy Du

D. Phạm Duy

2. Ca khúc 'Bình Trị Thiên khói lữa' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Nguyễn Văn Thương

B. Văn Cao

C. Hồng Đăng

D. Dương Bích Hà

3. Ca khúc 'Bóng cây Kơ-nia' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Văn Cao

B. Dương Bích Hà

C. Phan Huỳnh Điểu

D. Trần Chung

4. 'Câu hò bên bến Hiền Lương' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Hoàng Hiệp

B. Phan Huỳnh Điểu

C. Xuân Hồng

D. Ánh Dương

5. Ca khúc 'Cây đàn ghi-ta của đại đội ba' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Văn Cao

B. Hoàng Hiệp

C. Đỗ Minh

D. Xuân Hồng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: