Đăng Nhập
Hệ điều hành thông dụng nhất trên thế giới?
A. Windown
B. Ubuntu
C. MacOS
D. Linux
Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là ai?
A. Harry S. Truman
B. Bill Clinton
C. Ronald Reagan
D. George Washington
Mã điện thoại của Việt Nam là gì?
A. 04
B. 84
C. 36
D. 32
Chiếc xe tăng nào húc đổ cổng sắt dinh độc lập vào trưa ngày 30/4/1975 mang số hiệu nào sau đây?
A. 352
B. 360
C. 380
D. 390
“Thực chất trưa ngày 30/4/1975, đại đội 4 đánh chiếm Dinh Độc lập có hai xe tăng 843 và 390 tiếp cận cổng Dinh Độc lập đầu tiên. Và xe 843 dừng lại cổng phụ trái, sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Tập, lái xe 390, hỏi tôi: “Thế nào anh Toàn?”, tôi ra lệnh “Tông thẳng vào”. Lập tức xe tăng 390 được tăng ga, lao thẳng và húc bung hai cánh cổng chính Dinh Độc lập và tiến vào tiền sảnh Dinh Độc lập. Hình ảnh này do một nữ phóng viên người Pháp đã chụp được ngay thời khắc lịch sử lúc bấy giờ. Và đây là một thực tế không thể thay đổi được”, Trung úy Vũ Đăng Toàn khẳng định
Cờ của mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam có màu gì?
A. Vàng Đỏ
B. Xanh Đỏ
C. Cam Đỏ
D. Vàng Xanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: