Đăng Nhập
Bang nào có diện tích lớn nhất nước Mỹ?
A. Alaska
B. Texas
C. California
D. New Mexico
Đâu là một câu thần chú trong "truyện cây tre trăm đốt"?
A. Khắc xuất, khắc xuất
B. Vừng ơi mỡ cửa ra
C. Lạc ơi mỡ cửa ra
D. Gạo ơi mỡ cửa ra
"Nghìn lẻ một đêm" là tập truyện dân gian có nguồn gốc ở đâu?
A. Đông Nam Á
B. Trung Đông
C. Nam Á
D. Đông Bắc Á
Trong các hạt sau, loại hạt nào thường dùng để làm màu gia vị?
A. Hạt điều
B. Hạt tiêu
C. Hạt đậu xanh
D. Hạt lạc
Cây đào lộn hột có nguồn gốc từ quốc gia nào?
A. Cuba
B. Indonexia
C. Việt Nam
D. Brasil

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: