Đăng Nhập
Hút thuốc lá có hại cho cơ quan nào?
A. Tim
B. Phổi
C. Gan
D. Toàn bộ cơ thể
Nước nào là xứ sở của hoa hồng?
A. Hà Lan
B. Bungaria
C. Hungaria
D. Slovenia
Bungaria là xứ sở của loài hoa nào?
A. Hoa hồng
B. Hoa tulip
C. Hoa hướng dương
D. Hoa phong lan
Động Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
A. Quảng Nam
B. Quảng Bình
C. Quảng Trị
D. Quảng Ngãi
*.MP3 là phần mở rộng của loại file nào?
A. File văn bản
B. File hình ảnh
C. File Âm nhạc
D. File Video

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: