logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Bãi tắm Lăng Cô là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Nam

B. Huế

C. Bình Thuận

D. Khánh Hòa

2. Bãi tắm non nước, Bắc Mỹ An là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?

A. Đà Nẵng

B. Huế

C. Bà Rịa - Vũng Tàu

D. Quảng Bình

3. Bãi tắm Cửa Đại là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Nam

B. Quảng Bình

C. Quảng Ngãi

D. Quảng Trị

4. Bãi tắm Sa Huỳnh, Mỹ Khê là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Trị

B. Quảng Ngãi

C. Bình Định

D. Cà Mau

5. Bãi tắm Hoàng Hậu, Hải Âu là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?

A. Bình Thuận

B. Ninh Thuận

C. Bình Định

D. Cà Mau

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: