Đăng Nhập
Bãi tắm Lăng Cô là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Nam
B. Huế
C. Bình Thuận
D. Khánh Hòa
Bãi tắm non nước, Bắc Mỹ An là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?
A. Đà Nẵng
B. Huế
C. Bà Rịa - Vũng Tàu
D. Quảng Bình
Bãi tắm Cửa Đại là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Nam
B. Quảng Bình
C. Quảng Ngãi
D. Quảng Trị
Bãi tắm Sa Huỳnh, Mỹ Khê là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Trị
B. Quảng Ngãi
C. Bình Định
D. Cà Mau
Bãi tắm Hoàng Hậu, Hải Âu là một trong những bãi tắm đẹp nhất dãy đất hình chữ S, nó thuộc tỉnh nào?
A. Bình Thuận
B. Ninh Thuận
C. Bình Định
D. Cà Mau

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: