Đăng Nhập
Kangugru và đà điểu là biểu tượng của quốc gia nào dưới đây?
A. Nam Phi
B. Mông Cổ
C. Australia
D. New Zealand
Hội chữ thập đỏ được thành lập ở quốc gia nào?
A. Trung Quốc
B. Thụy Sĩ
C. Thụy Điển
D. Hà Lan
Sông nào chảy qua nhiều quốc gia nhất?
A. Sông Nil
B. Sông Ural
C. Sông Đanuyp
D. Sông Hoàng Hà
Đất nước nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Indonessia
B. Myanmar
C. Australia
D. Nam Phi
Đất nước nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Gana
B. Zimbabue
C. Brazil
D. Chile

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: