logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Maiko là người học nghề geisha14 Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?

A. Anh

B. Italy

C. Pháp

D. Đức

2. Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?

A. Lê Hiền Tông

B. Lê Chiêu Tông

C. Lê Thái Tổ

D. Lê Thánh Tông

3. Bạn cho biết Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước?

A. Lê Hiền Tông

B. Lê Thái Tổ

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

4. Bạn cho biết bức họa 'Bữa ăn tối cuối cùng' là của danh họa nào?

A. Pablo Picasso

B. Leonardo da Vinci

C. Vincent van Gogh

D. Walt Disney

5. Bức tượng bà đầm xòe là tên người dân Hà Nội thường gọi một bản sao của tượng nào?

A. Tượng Vệ nữ thành Milo

B. Thần Hera

C. Nữ thần tự do

D. Thần Gaia

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: