logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Người con gái quận Cửu Chân, họp quân trong núi, đánh phá thành ấp..." là câu nói về nhân vật nào?

A. Bà Triệu

B. Trưng Trắc

C. Trưng Nhị

D. Bùi thị Xuân

2. Thành phố nào từng là cố đô của nước cộng hòa Pakistan?

A. Islamabad

B. Lahore

C. Peshawar

D. Karachi

3. Đâu là tên loại rượu truyền thống của đồng bào Tây Nguyên?

A. Rượu ống

B. Rượu que

C. Rượu vòi

D. Rượu cần

4. Con vật nào sau đây không có mai?

A. Rùa

B. Ba ba

C. Đồi mồi

D. Tắt kè

5. Từ nào còn thiếu trong câu "Cóc mò ... xơi"?

A. Gà

B. Cò

C. Ma

D. Chuột

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: