logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Vườn quốc gia Kon ka Kinh nằm ở tỉnh nào

A. Kon Tum

B. Gia Lai

C. Dak Lak

D. Dak Nông

2. Vườn quốc gia Bến En nằm ở tỉnh nào?

A. Thanh Hóa

B. Nghệ An

C. Quảng Bình

D. Hòa Bình

3. Từ nào còn thiếu trong câu sau "Cá... dắm đuối vì con"?

A. Chép

B. Trôi

C. Chuối

D. Chim

4. Phần xương nhô lên ở cổ chân có tên là gì?

A. Mắt mèo

B. Mắt cá

C. Mắt bọ

D. Mắt bồ câu

5. Chữ "trung" trong từ nào sau đây có nghĩa là "ở giữa"?

A. Trung thu

B. Trung thành

C. Trung hiếu

D. Trung kiên

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: