Đăng Nhập
*.PAS là phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình nào?
A. Pascal
B. C
C. Visual Basic
D. Java
Lệnh Msgbox là lệnh trong ngôn ngữ lập trình nào?
A. Pascal
B. Visual Basic
C. Java
D. C#
Tỉnh nào có diện tích lớn nhất nước ta? (Thời điểm chưa có tỉnh Đắc Nông)?
A. Nghệ An
B. Đắc Lắc
C. Kon Tum
D. Gia Lai
Pleiku là thành phố trực thuộc tỉnh nào?
A. Gia Lai
B. Kon Tum
C. Đắc Lắc
D. Lâm Đồng
Buôn Mê Thuột là thành phố trực thuộc tỉnh nào?
A. Kon Tum
B. Gia Lai
C. Lâm Đồng
D. Đắc Lắc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: