logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Môn võ Muay Thái được người phương tây ví với môn thể thao nào sau đây?

A. Judo

B. Boxsing

C. Vật

D. Đấu kiếm

2. Trận đánh Bồ Đằng đánh dấu thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn trước quân giặc của triều nào?

A. Tống

B. Thanh

C. Minh

D. Đường

3. Nhà thơ nào sau đây không nằm trong bút nhóm "Bàn thành tứ hữu"?

A. Quách Tấn

B. Chế Lan Viên

C. Yến Lan

D. Tế Hanh

4. Đâu là tên một loại hoa?

A. 8 giờ

B. 9 giờ

C. 10 giờ

D. 11 giờ

5. Không có loại lạc đà nào sau đây?

A. lạc đà không bướu

B. lạc đà một bướu

C. lạc đà hai bướu

D. lạc đà bốn bướu

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: