Đăng Nhập
Kim Trọng là nhân vật trong tác phẩm nào?
A. Lục Vân Tiên
B. Truyện Kiều
C. Vũ trung tùy bút
D. Quân trung từ mệnh tập
Đâu là tên một loại cá?
A. Ghi
B. Chép
C. Biên
D. Viết
Trang thủy mặc thường vẻ về chủ đề gì?
A. Chân dung
B. Thiên nhiên
C. Sinh hoạt
D. Siêu thực
Trong bài thơ "Kể cho bé nghe" nhà thơ Trần Đăng Khoa đã dùng hình ảnh "Ăn no quay tròn" để mô tả cái gì?
A. Cối xay lúa
B. Chong chóng
C. Quạt điện
D. Bánh xe đạp
Tân Gia Ba tên gọi theo âm Hán-Việt của quốc gia nào?
A. France
B. Singapore
C. Brazil
D. Indonesia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: